nagrzewnica na przepracowany olej

Ruch ciepła wymiennikach

nagrzewnica na przepracowany olej
Ruch ciepła wymiennikach Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła: przewodzenie - ruch ciepła bez ruchu masy (np.
przez ściankę wymiennika) konwekcja - ruch ciepła z jednoczesnym ruchem masy (np. .