serwis palników

Takie ogrzewanie nie ma nic wspólnego

serwis palników
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.

Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w grun.

Widok do druku:

serwis palników